فروشگاه های بهکار چوب:

شماره واحد تحويل محصول:٨٢-٨٠-٥٦٥٢٦٥٧٩

نمایندگی شماره 1:تهران،چهار راه یافت آباد،مجتمع کوروش،ورودی داریوش دوم،ط زیر همکف،ش۱۵۲،
تلفن:۶۶۱۹۳۶۲۵،۶۶۱۵۳۱۶۷
نمایندگی شماره 2:تهران،چهار راه یافت آباد،بازار مبل ایران شماره ۱،سرای خیام،ط زیر همکف، ش ۱۲۸/۱،
تلفن:۶۶۲۴۸۱۶۸،۶۶۲۴۵۲۵۳
نمایندگی شماره 3:تهران،چهار راه یافت آباد،بازار مبل ایران شماره ۱،سرای فردوسی،ط همکف، ش ۲۱۲/۵،
تلفن:۶۶۲۲۹۴۰۹،۶۲۲۹۷۲۹
نمایندگی شماره 4:تهران،چهار راه یافت آباد،بازار مبل خلیج فارس،ط اول، ش ۵۵،
تلفن:۶۶۶۷۵۴۱۲،۶۶۶۷۵۴۱۳
نمایندگی شماره 5:تهران،چهار راه یافت آباد،بازار مبل کاسپین،ط دوم (اختصاصی سرویس خواب)،ش ۱۲۴،
تلفن:۶۶۱۵۳۱۲۶
نمایندگی شماره 6:تهران،بلوار دلاوران،ضلع شمالی چهار راه اول،بین میدان الغدیر و آزادگان، ش ۵۱۵،
تلفن:۷۷۴۴۴۳۴۳،۷۷۴۴۸۴۸۵
نمایندگی کرج:۴۵ متری کاج،نرسیده به پل آزادگان،ش ۳۹۳،
تلفن۰۲۶۳۲۵۰۷۹۵۶
نمایندگی شیراز:بزرگراه دوکوهک،گالری سرویس خواب ایماژ،
تلفن:۰۷۱۳۶۷۱۲۰۵۸