توضیحات

میز نهارخوری نگین با طراحی صفحه بیضی به منظور بزرگتر بودن صفحه واستفاده مناسب ترو فضای کم پایه هاتولید میگردد لازم به ذکر است تمامی محصولات قابلیت تعویض رنگ دارند و همچنین این میز در سایزهای شش و هشت نفره نیز تولید می گردد