توضیحات

میز نهارخوری پرنس با طرحی متفاوت در سایزهای چهار شش و هشت نفره تولید میگردد صندلی مورد استفاده در کنار آن نیز به سلیقه ی شما مشتریان عزیز تعویض می گردد