توضیحات

امروزه به دلیل فضای کم در منازل استفاده از تخت دو طبقه در مواردی بسیار پر کاربرد و از لحاظ اقتصادی به صرفه می باشد بهکار چوب با تولید تنها تخت دو طبقه تمام چوب از این حیث منحصر به فرد است این مدل دارای تخت میهمان نیز می باشد که در صورت عدم نیاز شرکت تخت میهمان را به کشو برای مشتریان عزیز تبدیل می کند همچنین این مدل دو طبقه کتابخانه در کنار آن تعبیه شده است که در صورت نیاز می تواند مانند عکس به دیوار متصل گردد همچنین میز تحریر کم جا نیز میتواند به این سرویس اضافه گردد